Vad innebär introduktion?

Under introduktionen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Introduktionen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns med under delar av introduktionen. Hör med din respektive förskola hur de brukar lägga upp introduktionstiden.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?