Vad gäller vid sjukt syskon?

Det friska barnet får lämnas skälig tid som beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare. Om du arbetar hemifrån och inte tar ut ersättning från försäkringskassan får du lämna det friska syskonet motsvarande din arbetstid, förutsatt att sjukdomen inte innebär hög smittorisk.

Sunt förnuft gäller och hänsyn bör alltid tas till sjukdomens natur och smittorisk, exempelvis vid kräksjuka. Se informationen "När ditt barn blir sjukt" på Region Skånes webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?