Vad gäller vid havandeskapspenning?

Skälig tid som beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare utifrån vårdnadshavarens behov.

– På grund av tunga lyft och mående: läkarbedömning och då skälig tid utifrån sjukskrivning och samråd med förskolechef.

– På grund av utsatt risk i arbetet, exempelvis arbete som polis, inom LSS boende, osv: alltid 15 timmar/vecka.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?