Hur gör jag om jag vill säga upp min förskoleplats eller byta till en annan förskola?

Om du inte längre vill nyttja barnets plats säger du upp den via vår självbetjäningstjänst- IST. Uppsägningstiden är fem veckor.

Önskar du byta förskola görs ansökan om plats på annan förskola via IST förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Omplacering sker så fort plats finns ledig på önskad förskola, samt efter önskat placeringsdatum. Om du ställt ditt barn i omplaceringskön och du ångrar dig ska detta omgående meddelas administratör annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?