Vad räknas som inkomst?

Avgiften baseras på hushållets bruttoårsinkomst dividerat med 12 månader. Med bruttoårsinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster under inkomstslaget tjänst (på skattedeklarationen) samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet (på skattedeklarationen). Förvärv av inkomst utanför Sverige räknas som inkomst och räknas om till svensk valuta.

Exempel på inkomster är:

  • Lön och andra ersättningar vid anställning
  • Arvoden
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Stipendier
  • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?