Uddens förskola

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg och tillhör Västerjärs skolområde.

Profil/inriktning

Vårt arbetssätt utgår från ett nära samarbete med föräldrarna om barnets utveckling och lärande utifrån vår läroplan. En tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet.

En röd tråd i vår verksamhet utgår från sagopedagogik. Vi fokuserar även på en hälsosam livsstil med mycket uteverksamhet. Vi tycker att det är viktigt med frisk luft samt att barnen får röra på sig. Samtidigt behöver de en lugn stund under dagen då vi har läsvila och ibland massage. De yngsta barnen sover middag på våra utesov.

Maten vi serverar tillagas i vårt kök av våra kökspersonal. De har ett hälsosamt tänk med mat till stor del lagat från grunden, hembakat bröd samt grönsaksvariationer och frukt till varje måltid.

När barnen fyller år uppmärksammar vi deras dag på olika sätt genom "göranden". Detta kan se olika ut på avdelningarna men utgår från barnens önskningar på hur deras dag ska se ut.

Vi har lagt stor vikt på ljuddämpande material i vår miljö, både när det gäller möbler och inredning.

Läge, närmiljö och lokal

Uddens förskola ligger på Stavstensudde i den västra delen av Trelleborg. Förskolan byggdes 2007 och har fem avdelningar: Stranden, Havet, Skogen, Ängen och Dalen. Avdelningarna är uppdelade på äldre och yngre barn. Vi har cirka 90 barn inskrivna.

Förskolans utemiljö inspirerar barnen till olika aktiviteter.

I vårt närområde har vi ett naturområde, Maglarps sandtag, som vi besöker varje vecka i bland annat våra sagovandringar. Detta är en naturlig del i vår verksamhet.

Närmaste grundskola är Bäckaskolan och Fågelbäckskolan.

Öppettider

Förskolans öppettid är mellan 6.30-18.30, men kan variera då vi utgår från barnens vistelsetid. Vid behov öppnar vi 6.15.

Alla avdelningar är öppna mellan 7.30-16.30, övrig tid är vi sammanslagna. Vi samarbetar mellan avdelningarna och under semestern och vid helger är vi oftast sammanslagna. Barnen ska vara förtrogna med alla pedagoger – det är allas barn!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?