Solrosens förskola

Solrosens förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Profil/inriktning

Vi erbjuder i enlighet med förskolans läroplan Lpfö -98 reviderad 2016, skollagen och barnkonventionen, en lustfylld, trygg och lärorik undervisning, samt lägger grunden till barnets livslånga lärande.

På förskolan har vi ett temainriktat arbetssätt.

Vi använder oss av Unikum för att dokumentera barnens lärande på förskolan.

Läge, närmiljö och lokal

Solrosens förskola ligger i centrala Trelleborg och består av tre avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna är uppdelade på yngre barn och äldre barn. Namnen på avdelningarna är Lyckan, Glädjen och Fröjden.

Förskolan ligger på promenadavstånd till flera parker, grönområden, bibliotek, museum och centrum.

På förskolan finns en pedagogisk inne- och utemiljö som inbjuder till lek, fantasi, utmaningar och lärande för barnen samt en liten "park" för utelek.

Närmaste grundskola är Ljunggrenska skolan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 06.15 och 18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Vi samarbetar mellan avdelningarna och under dagarna, semesterperioden och vid storhelger gör vi sammanslagningar på förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?