Söderängens förskola

Förskolan ligger mitt i byn Anderslöv i ett villa- och radhus område. Det finns fem avdelningar på förskolan med cirka 90 förskoleplatser uppdelade i 1-3 år, 1-4 år och 5 år.. Avdelningarna heter Ringblomman, Vallmon, Blåklockan, Vitsippan och Prästkragen.

Profil/inriktning

Varje termin startas upp med grundverksamhet som består av: socialt samspel, omsorg och rutiner, samt förskolans lek- och lärandemiljö. Förskolan använder sig av en årsplan där vi tillsammans lägger grunden för det kommande läsåret. Ni som föräldrar är experter på ert barn, den kunskap tar vi gärna del av när ert barn börjar hos oss. Alla förskolans barn som behöver sova gör detta ute i vagnar eller på vår uteplats året runt under tak och vindskydd.

Vi har gemensam matsal där avdelningarna äter av maten som tillagas på förskolan av två kokerskor anställda av måltidservice.

Läge, närmiljö och lokal

Förskolans fyra avdelningar ligger i en gemensam byggnad och en avdelning finns i en paviljong i anslutning till huvudbyggnaden. Förskolan har gemsamma utrymmen som vattenleksrum och ett rum för rörelse i mindre grupp. Förskolan har en stor och härlig utemiljö samt ligger nära biblioteket, grönområde, lekplatser och Smörblommans förskola.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 6.15–18.30. Faktiska öppettider utgår från barnens schema.

Vi samarbetar över gränserna mellan förskolorna i byn vid olika tillfällen under läsåret. Förskolan har dag, sommar- och vintersammanslagningar och kompetensutvecklingsdagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?