Sockertoppens förskola

Sockertoppens förskola är belägen nära Trelleborgs centrum och består av 2 avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Vårt mottagningskök serverar hemlagad och varierad kost.

Visning av förskolan
Har du barn som ska börja i förskolan och intresserad av att se vår verksamhet? Följande datum har du möjlighet att besöka Sockertoppens förskola:

1 oktober 2018, klockan 14:30
10 december 2018, klockan 14:30
Anmälan görs till biträdande förskolechef Catrine Öhman på tel 0410-73 37 71.

Vår utemiljö stimulerar till rörelse och lek. Inom gångavstånd finns grönområden, lekplatser, bibliotek och busstation.

Verksamheten på vår förskola präglas av trygghet, glädje, nyfikenhet, kreativitet och fantasi. Vi sätter barnets självkänsla och tillit till den egna förmågan i fokus.

I vårt arbete utgår vi ifrån Lpfö -98 (Läroplan för förskola) och skolplanen. Varje barn har en individuell utvecklingsplan där mål för utveckling sätts upp i samråd med föräldrarna. Detta dokumenteras i portfolion.

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?