Smygehamns förskola

På Smygehamns förskola prioriterar vi barnens språkutveckling, utevistelsen och föräldrasamverkan.

Profil/Inriktning

  • Barnets lärande i fokus
  • Engagerad personal
  • En trygg förskola
  • Ett lustfyllt lärande
  • Inspirerande lärmiljöer

Våra grundstenar är: nyfikenhet, glädje, trygghet, kreativitet, lust att lära, lek och inspirerande miljö. Språkutvecklingen löper som en röd tråd genom vår verksamhet. I språkutvecklingen stimuleras barnets sociala, motoriska, matematiska och skapande utveckling. Det är processen och inte resultatet som är det viktiga för barnet.

Läge, närmiljö och lokal

Smygehamns förskola ligger i den pittoreska byn Smygehamn strax öster om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde. Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga. Varje barn ska ha rätt att utvecklas i en harmonisk och förberedd miljö efter sin egen mognad, vilket blir det första ledet i ett livslångt lärande. Förskolan erbjuder fem 1-4 års avdelningar samt en 5-års avdelning.

Närmaste grundskola är Smygeskolan.

Öppettider

Förskolan håller öppet mellan 6.30-18.30.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?