Smörblommans förskola

Förskolan ligger i ett villaområde i utkanten av byn Anderslövs södra del. Förskolan har två avdelningar, Biet och Humlan, med barn i åldern ett till fem år. Förskolan har närhet till en lekplats och ett grönområde precis utanför förskolan.

Profil/inriktning

Varje termin startar förskolan upp med grundverksamhet som består av: socialt samspel, omsorg och rutiner samt förskolans lek- och lärandemiljö. Vi startar sedan upp ett tematiskt arbete utifrån barnens intresse. Förskolan samarbetar över gränserna under olika tillfällen under läsåret. Alla förskolans barn som behöver sova gör detta ute i vagnar året runt.

Maten tillagas på Söderängens förskola och kommer till oss i värmeskåp som därefter serveras hos oss av ekonomibiträde anställd av måltidsservice.

Läge, närmiljö och lokal

Förskolan har sin verksamhet i två enplansfamiljehus och har gemensam skapandeateljé samt rörelsehall. Förskolan ligger nära biblioteket, grönområde, lekplatser och Söderängens förskola.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 6.15–18.30. Faktiska öppettider utgår från barnens schema.

Vi samarbetar över gränserna mellan förskolorna i byn vid olika tillfällen under läsåret. Förskolan har dag, sommar- och vintersammanslagningar och kompetensutvecklingsdagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?