Österlids förskola

Österlids förskola är den lilla förskolan med individen i fokus.

Profil/ inriktning

Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn som vistas hos oss.

I vårt pedagogiska arbete använder vi oss medvetet utav barnens lek. Vi ser barn som nyfikna och kompetenta och vi utgår från barnens intresse i vårt arbete. Vi vill erbjuda en verksamhet med lustfyllda, lärorika och trygga lekmiljöer som uppmuntrar till utforskande och lärande. Leken är en av de viktigaste utgångspunkterna för barnens lärande. I våra gruppverksamheter arbetar vi bland annat med språklig medvetenhet, Bornholmsmodellen, små barns matematik, skapande, natur/teknik och rörelselekar.

Via Unikum och daglig kontakt får vårdnadshavarna information om sitt barns trivsel, utveckling och lärande. Vi på förskolan värnar om ett nära och bra samarbete, för att göra ert/era barns vistelsetid hos oss rolig och lärorik.

Vi vill stärka alla barns förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande och ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Läge, närmiljö och lokal

Förskolan ligger i östra delen av Trelleborg. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Vi har förmånen att ha närhet till natursköna område, havet, stora grönområden, busshållplats och centrum. Den härliga omgivningen ser vi som en tillgång i vårt arbete tillsammans med barnen.

Öppettider

Våra öppettider är måndag-fredag 6.15–18.15.

Välkomna att besöka oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?