Örtagårdens förskola

Örtagårdens förskola ligger i norra delen av Trelleborg.

Profil inriktning

Örtagårdens förskola arbetar temainriktat utifrån sagans värld på olika sätt. Alla läroplanens mål vävs in i verksamheten för att skapa mångfald i lärandet. Tillsammans med barnen upplever vi lust, nyfikenhet och glädje i vårt dagliga lärande.

Förtroende och dialog mellan förskolans personal och föräldrar skapar goda förutsättningar för barnens trivsel, utveckling och lärande.

Vi strävar efter väl avvägd dagsrytm, där barnen får möjlighet till pedagogiska aktiviteter och leksituationer ute som inne, såväl omvårdnad och omsorg på ett balanserat sätt.

Örtagårdens förskola erbjuder barnen en utmanande och stimulerande verksamhet med språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik som fokusområde.

Den kulturella mångfald som finns på Örtagårdens förskola är en tillgång där medvetenhet om det egna kulturarvet och andras kulturer utvecklar förståelse för olikheter.

I köket finns välutbildad personal som lagar god och näringsrik mat enligt kommunens kostpolicy.

Läge, närmiljö och lokal

Örtagårdens förskola ligger i norra Trelleborg.

Förskolan är beläget i ett tvåplanshus med fem avdelningar Salvia, Timjan, Saffran, Lavendel och Timotej. Avdelningarna är indelade i yngre barn och äldre barn.

Vi har cirka 75 barn inskrivna.

Vi samarbetar mellan avdelningarna, under semestern och vid helger är vi oftast sammanslagna.

Förskolans utomhusmiljö, som dagligen används, stimulerar barnens nyfikenhet, inbjuder till motoriska aktiviteter, lek och naturupplevelser.

I förskolans närmiljö finns stora grönområden, promenadavstånd till hästhagar, nära till stadsbuss som tar oss till centrum, Albäcksskogen och stranden.

Närmaste skola är Pilevallskolan och Ljunggrenska skolan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.30-18.30.

Alla avdelningar är öppna mellan 7.30-16.30, övrig tid är vi sammanslagna.

Förskolan har stängt två dagar per termin för personalens kompetensutveckling. Dessa dagar meddelas i god tid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?