Orrens förskola

Förskolan ligger i byn Anderslövs västra del i ett bostadsområde. Förskolan består av två avdelningar och cirka 40 förskoleplatser med ålder ett till fem år. Avdelningarna heter Nordpolen och Sydpolen.

Profil/inriktning

Varje termin startas upp med grundverksamhet som består av: socialt samspel, omsorg och rutiner, samt förskolans lek- och lärandemiljö. Hos oss är pedagogisk dokumentation en del i vårt arbete tillsammans med barnen, där vi synliggör varje barns intresse, lärande och utveckling. Avdelningar samarbetar mellan varandra i olika grupper återkommande under läsåret för att skapa goda relationer mellan alla på förskolan.

Maten tillagas på förskolan av kokerska och ekonomibiträde anställda av måltidservice.

Läge, närmiljö och lokal

Förskolan ligger i ett enplanshus som är anpassat till förskoleverksamhet. Förskolan ligger nära till biblioteket, grönområde, lekplatser och Väståkra F-9.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettider är mellan klockan 6.15–18.30. Faktiska öppettider utgår från barnens schema.

Vi samarbetar över gränserna mellan förskolorna i byn vid olika tillfällen under läsåret. Förskolan har dag, sommar- och vintersammanslagningar och kompetensutvecklingsdagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!