Månssonska Villan

Förskolan med det kreativa tänket inne och runt knuten.

Profil/inriktning

Vi arbetar med metoden tidig läs- och skrivlek där vi ger berättandet ett stort utrymme. Vårt arbetssätt är Reggio Emilia inspirerat, vi arbetar i olika smågrupper allt efter barnens behov och utveckling. Det ger mycket utrymme för lek, forskning, fantasi och skapande i alla former som utgår från barnens intresse.

Läge, närmiljö och lokal

Månssonska Villan är ett kulturhus i två våningar med lejon vid entrén. Villan finns i centrala Trelleborg, med gångavstånd till stadsparken, museet, biblioteket samt närhet till bussarna.

Vi har två avdelningar, på Hugo går de yngre barnen och på Hilma de lite äldre barnen.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15-17.30, vid behov 18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?