Kontinentens förskola

Förskolan i centrum med kulturen inne och runt knuten.

Profil/inriktning

Vårt arbetssätt utgår från barns nyfikenhet och lust att lära och vi arbetar mycket med barnens språkutveckling, kommunikation och samspel.

På förskolan finns en kulturell mångfald som vi ser som en stor tillgång och då vi är en liten förskola lär pedagogerna känna alla barn och föräldrar.

Läge, närmiljö och lokal

Kontinentens förskola är belägen i centrala Trelleborg. Förskolan har två avdelningar, de yngre barnen på avdelningen Tåget och de äldre barnen på avdelningen Båten. Det centrala läget gör att vi har nära till parker, biblioteket, lekplatser och kommunikation som vi nyttjar flitigt.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15-17.30, vid behov 18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?