Klöverns förskola

Vår verksamhet symboliseras av trygghet, glädje, nyfikenhet och gemenskap!

Profil/inriktning

Vår verksamhet är rolig, trygg och utmanande. Vi vill ge varje barn en stark tro till sin egen förmåga så att de kan leka, lära och utvecklas i sin egen takt. Verksamheten anpassas efter varje enskilt barns behov och förmågor för utveckling och lärande.

Vi utformar verksamheten och vårt arbetssätt utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där barnens trygghet, utvecklingsbehov, nyfikenhet och lekglädje står i fokus. Genom ett språkutvecklande arbetssätt stödjer vi barnen i deras språkliga utveckling.

Via Unikum och daglig kontakt får vårdnadshavarna information om sitt barns trivsel, utveckling och lärande. Vi på förskolan värnar om ett nära och bra samarbete, för att göra ert/era barns vistelsetid hos oss rolig och lärorik.

Vi vill stärka alla barns förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande och ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Läge, närmiljö och lokal

Klöverns förskola är en mångkulturell förskola som är belägen i östra delen av Trelleborg. I närmiljön finns tillgång till natursköna grönområden, promenadstigar, havet samt lekplatser. På förskolan utforskar vi ständigt vår närmiljö och tar tillvara på barnens tankar, idéer och funderingar som medupptäckande pedagoger.

Klöverns förskola består av tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Öppettider

Våra öppettider är måndag-fredag klockan 06.15-18.15.

Välkomna att hälsa på oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?