Klagstorps förskola

Förskolan ligger mitt i Klagstorp och består av 4 avdelningar, Regnbågen och Stjärnan för barn i åldern 1-3 år och Solen och Månen för barn i åldern 3-5 år.

Då skolan är närmaste granne finns ett väletablerat samarbete med fritidshemmet och förskoleklass. Verksamheten bedrivs i nybyggda, ljusa och trevliga lokaler. Vi har en härlig utemiljö på vår gård och bymiljö med närhet till naturen och de böljande åkrarna.

Förskolan dokumenterar löpande barnens utveckling i Unikum. Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan.

Vi ger barnen:

  • en miljö både inomhus och utomhus som inbjuder till skapande, lek och fantasi
  • kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande
  • tillfälle att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
  • stimulans av motorik och språkutveckling
  • ökad tilltro på sin egen förmåga
  • ett ekologiskt förhållningssätt
  • stabilitet genom samverkan och dialog med hemmet

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Välkommen att besöka oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?