Högalids förskola

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg, består av fem avdelningar och tillhör Lillevångs rektorsområde.

Profil/inriktning

Våra barn ges möjlighet att utveckla många sidor av sitt jag, genom att möta olika uttrycksformer som rytmik, sång, drama, rörelse/gympa samt skapande med färg, form och konstruktion.

Vi utvecklar barnens språk genom upplevelser och gemensamma teman, som vi hämtar utifrån barnens intresse och från sagans värld, där fantasi och glädje vävs samman.

Lek och rörelse är viktiga redskap i barnens vardag. Naturupplevelser och vår utevistelse är viktig, då vi förespråkar en hälsosam livsstil. Men även vila och lugn har en viktig roll i vår verksamhet, alla barn vilar en stund mitt på dagen, vissa sover, några lyssnar på saga och andra har massage.

Vi skapar utmanande miljöer för samspel och ett lustfyllt lärande. Varje barn får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Utifrån de erfarenheter barnen har, skapar de sin egen kunskap och pedagogernas uppgift är att utvidga deras erfarenhetsvärld.

Den dagliga kontakten med barnens föräldrar och föräldrarnas delaktighet i verksamheten är värdefull och viktig.

Högalids förskola arbetar för att bli Grön Flaggcertifierad. Detta är en certifiering från Håll Sverige rent till förskolor som arbetar med hållbar utveckling. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.

Läge, närmiljö och lokal

Högalids förskola ligger i nordvästra Trelleborg. Förskolan har ca 85-87 barn och består av fem avdelningar: Gula och Regnbågen är 1-3 års avdelningar och Röda, Gröna och Blåa, är 3-5 årsavdelningar. Blåa är en integrerad Kommunikationsavdelning för barn med språkliga svårigheter.

Förskolan ligger nära idrottsanläggning, park och andra grönområden och utevistelse är en del av den dagliga verksamheten.

Närmaste grundskola är Lillevång.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6.30-18.00, vid behov 18.30, beroende på barnens vistelsetid.
Alla avdelningar öppnar 7.00 och stänger 16.30. Övrig tid är avdelningarna sammanslagna på Regnbågen. Vi är även sammanslagna under semester och klämdagar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?