Granlunda förskola

Förskolan ligger i ett lugnt villaområde med närhet till centrum, bibliotek, parker och Ljunggrenska skolan. Förskolan består av sex avdelningar.

Profil/inriktning

Vi erbjuder i enlighet med förskolans läroplan Lpfö -18, skollagen och barnkonventionen, en rolig, trygg och lärorik verksamhet, samt lägger grunden till barnets livslånga lärande.

På förskolan har vi ett temainriktat arbetssätt. Läsåret 2019/2020 är temat "djur".

Vi använder oss utav Unikum för att dokumentera barnens lärande på förskolan.

Förskolan är certifierad för grön flagg.

Läge, närmiljö och lokal

Granlunda förskola ligger i centrala Trelleborg och består av sex avdelningar, med barn i åldern 1-5 år. Avdelningarna är uppdelade kring yngre barn, äldre barn, en 1-4-årsavdelning och en 5-årsavdelning. Namnen på avdelningarna för de yngre barnen är Gunghästen, Nallen, de äldre barnens avdelningar heter Skrindan och Trasdockan, 1-4-årsavdelningen Kulpåsen och 5-årsavdelningen Snurran.

Förskolan ligger med promenadavstånd till flera parker, bibliotek, museum och centrum. Närmaste grundskola är Ljunggrenska skolan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan klockan 6.15 och 18.15, vid behov 18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Alla avdelningar är öppna mellan klockan 7.30 och 16.30. Från klockan 16.30 till dess att förskolan stänger är alla avdelningar sammanslagna. På morgonen, från det att förskolan öppnar fram till klockan 7.30 är sammanslagningarna på förskolan enligt fasta konstellationer.

Vi samarbetar mellan avdelningar och under semesterperioden och vid storhelger gör vi sammanslagningar på förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?