Omsorg på obekväm arbetstid

Enligt skollagen ska kommuner stäva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbetstid. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Trelleborgs kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på Gertrudsgårdens förskola.

Vem har rätt att söka omsorg på obekväm arbetstid?

Verksamheten är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Målgruppen är de barn vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger och inte själva kan ordna omsorgen.

Behovet av omsorg på OB-tid ska vara kontinuerligt återkommande och omfatta minst fyra tillfällen i månaden.

Ansökningsförfarande

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid görs på blankett som finns under Självbetjäning. Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten:

  • Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavares behov av omsorg på OB-tid.
  • Arbetstidsschema för båda vårdnadshavarnas anställningar samt barnets vistelsetider. Blankett finns under Självbetjäning.

Ansökan, intyg samt arbetstidsschemat måste ha inkommit innan barnet kan registreras i kön.

Transporter

Vårdnadshavare är ansvarig för transporter till och från Gertrudsgården.

Öppettider

Förskolan har öppet dygnet runt alla dagar utom följande helger: nyårsafton, midsommarafton och julafton. På nyårsafton stänger vi 17.00 och öppnar 6.30 på nyårsdag. På midsommarafton stänger vi 17.00 och öppnar 6.30 på midsommardag. På julafton stänger vi 08.00 och öppnar 6.30 på juldagen.

Förskolan öppnar tidigast 05.30 och stänger 21.00.

Behöver man omsorg tidigare än 05.30 lämnas barnen 19.30 kvällen innan och får sova över på förskolan. (Vid nattarbete gäller 8 timmars vila som kan fördelas före eller efter arbetspasset.)

Fyra dagar per läsår har vi stängt för planering/utbildning/utvärdering.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift även om barnet deltar i mer än en verksamhet.

När OB- behovet upphör

Om behovet av omsorg på obekväm tid upphör hos någon vårdnadshavare har kommunen möjlighet att omplacera barnet/barnen till en annan förskola i kommunen. Detta sker kontinuerligt under året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?