Flaningens förskola

Flaningen förskola ligger i den västra delen av Trelleborg och tillhör Västerjärs skolområde.

Profil/inriktning

Vårt arbetssätt utgår från ett nära samarbete med vårdnadshavare kring barnens utveckling och lärande. Anknytning, relationer och trygghet ligger som en grund i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få en trygg och lärorik tid i förskolan. De ska få en god självkänsla att ta med sig i sitt livslånga lärande. Barnen ska få tilltro till sin egen förmåga och få kunskaper för livet.

Vi ser barn som nyfikna och kompetenta och vi utgår från barnens intresse i vårt arbete. Barnens lek är en viktig del i vår verksamhet. I leken ges barnen möjligheter att på ett naturligt sätt väcka sin nyfikenhet och lust att lära med stöd av medlekande pedagoger. Vi ger leken utrymme, tid och erbjuder en inspirerande lekmiljö.

Vår verksamhet genomsyras av sagopedagogik vilket bland annat innebär att vi går in i sagans land. I sagans land har vi roligt tillsammans och arbetar utifrån alla barns olika färdigheter och förutsättningar. I detta arbete får vi in de olika mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan ( Lpfö 98 rev. 2010 ) på ett lekfullt och lustfullt sätt.

Vårt mål är också att varje dag ha roligt tillsammans och sprida en positiv livssyn.

Läge, närmiljö och lokal

Flaningens förskola är en förskola med sex avdelningar belägen i två byggnader i västra delen av Trelleborg. Förskolan ligger i närhet till stora grönområden med träddungar, kullar och Flaningens grönområde och sjö.

Närmaste grundskola är Bäckaskolan och Fågelbäckskolan.

Öppettider

Våra möjliga öppettider är 6.15-18.30.Den faktiska öppettiden styrs av barnens schema.

Alla avdelningar är öppna 7.30-16.15, övrig tid är vi sammanslagna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?