Bäcka förskola

Bäcka förskola ligger i den västra delen av Trelleborg och tillhör Västerjärs skolområde.

Profil/inriktning

En tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet där vi som pedagoger är medforskare under hela dagen och tar tillvara på barnens intresse. Vi lär av varandra och med varandra. Vårt arbetssätt bygger på trygghet och goda relationer där ett nära samarbete med föräldrarna om barnets utveckling och lärande ligger som en grund för verksamheten. Vi arbetar utifrån alla barnens olika färdigheter och förutsättningar, en förskola för alla!

Vi arbetar efter en hälsosam livsstil med mycket uteverksamhet. Vi tycker att det är viktigt att röra på sig därför har vi gymnastik en gång i veckan, samtidigt som vi ser att barnen behöver en lugn stund under dagen genom vila och avslappning.

Vi lägger stor vikt vid leken som är är en viktig del av barnets utveckling. Pedagogerna är aktivt med i leken, inspirerar, ger den tid och utrymme i verksamheten. Vi erbjuder barnen varierande lekmaterial och miljöer som stimulerar till nya funderingar, upptäckter och färdigheter. I leken lär och utvecklas barnet och får en tilltro till sin egen förmåga och kunskaper för livet.

Vår verksamhet genomsyras av sagopedagogik som innebär att vi läser och berättar sagor tillsammans med barnen samt att vi beträder sagans land. I Sagopedagogiken får vi in de riktlinjerna som läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) belyser på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Läge, närmiljö och lokal

Bäcka förskola ligger på Bäckaskolans område i fräscha moduler i västra delen av Trelleborg. Förskolan har två avdelningar, Videungen och Kotten. Avdelningarna är uppdelade på yngre och äldre barn och har cirka 36 barn inskrivna.

Förskolan har ett inbjudande närområde med både Flaningens grönområde och sjö samt stranden på promenadavstånd. Där kan vi på nära håll studera både djur- och växtlivet under de olika årstiderna. Vi har också en utmanande och utvecklade gård.

Närmaste grundskola är Bäckaskolan och Fågelbäckskolan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Alla avdelningar är öppna mellan 7.45–16.00, övrig tid är vi sammanslagna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?