Änghögs förskola

Änghögs förskola består av två avdelningar. I vår närhet finns grönområden och centrum är inom promenadavstånd. Våra barn sover utomhus i sina vagnar.

Vi har föräldraaktiv introduktion när barnen börjar hos oss på förskolan. Detta leder till att barn och föräldrar blir trygga med förskolans verksamhet och oss pedagoger.

Vår pedagogiska verksamhet utgår från Lpfö98 och skolplanen för Trelleborgs kommun. Förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Vi använder Unikum och varje barn har en individuell utvecklingsplan där mål för utveckling och lärande sätts upp i samråd med föräldrar. Barnets utveckling och lärande synliggörs och dokumenteras via Unikum.

Vi pedagoger utgår från barnens lek. I leken utforskar, upptäcker, samspelar, lyssnar, lär och uttrycker sig barnen. Förskolan har en stimulerande, inspirerande och inbjudande lekmiljö. Barnen får tid, utrymme och lekro tillsammans med intresserade, bekräftande och närvarande pedagoger.

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!