Alstad förskola

Alstad förskola har stora utrymmen och ligger i vacker miljö på landet med utsikt över åkrarna.

Förskolan består av två avdelningar, Smultron och Björnbär, med barn i åldern 1-4 år, en avdelning, Körsbärsdalen, med barn i åldern 4-5 och en avdelning, Blåbär, med barn på 5 år. Förskolan erbjuder en trygg utemiljö med lekredskap och stora härliga gröna ytor.

Vi på Alstad förskola är engagerade pedagoger som väcker barnets lust för att lära genom en lustfylld pedagogik. Vi ger våra barn möjlighet att utveckla handlingskraft att ge dem livsverktyg. En förmåga som leder framåt. Vi på Alstad förskola skapar bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt. Här känner sig barnen välkomna och trygga.

Våra nyckelord är människans tillväxt, nyfikenhet, trygghet och livslångt lärande. Vi arbetar med portfolio som ett verktyg för att synliggörandet det enskilda barnets lärande. Portfolion följer barnet under hela förskoletiden. I grupperna förekommer pedagogiska aktiviteter som stödjer barnens lärande och utveckling, t.ex. rim och ramsor, sånger och sagor, matematik, rörelse och daglig utevistelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!