Ajgeldingerska villan

Ajgeldingerska Villans förskola är ett äldre hus med mycket historia, det har bland annat varit ett barnhem för föräldralösa barn. Det ligger centralt i Trelleborg och tillhör Lillevångs rektorsområde. Vi har en stor och uppvuxen trädgård där barnen kan utforska naturen och dess olika faser, de kan studera insekter och andra småkryp samt leka och inspireras till många andra aktiviteter.

Profil/inriktning

Varje termin börjar med en grundverksamhet där barnen får insikt i våra rutiner och tränar socialt samspel i sin lek och i sitt lärande. Här grundläggs även tryggheten för små och stora barn.

Vi arbetar temainriktat på alla avdelningar. Här tränas barnen i sitt sociala samspel samt har möjlighet att på lekfullt sätt tillägna och utveckla kunskaper och färdigheter inom språk, matematik och naturvetenskap. Vi har utbildade sagopedagoger som tar med barnen på spännande resor i sagans värld.

Vår stora och uppvuxna trädgård inbjuder till lek och rörelse. Här har vi även sagovandringar och andra aktiviteter tillsammans med barnen.

Vi dokumenterar barnets lärande, utveckling och intresse på Unikum och där har även föräldrarna möjlighet att ta del av vårt dagliga arbete med barnen.

För att tiden hos oss ska bli så trygg, rolig och lärorik som möjligt värnar vi för goda relationer och ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Vi använder Takk, Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation, som stöd för att förstärka språket för våra barn.

Vår förskola är Grön Flaggcertifierad vilket är ett godkännande/intyg från Håll Sverige Rent till förskolor som arbetar med hållbar utveckling.

Läge, närmiljö och lokal

Ajgeldingerska villan består av fyra avdelningar. På Carl och Jacob går de yngre barnen, 1 - 3 år och på Maria och Hilma går de äldre barnen, 3 - 6 år. Vi har cirka 68 barn inskrivna.

Förskolan ligger nära flera grönområden, såsom Östervångsparken och Stadsparken. Vi tar oss till fots till biblioteket och museet. Vi har möjlighet att utnyttja Söderslättshallens idrottsanläggning och vi tar oss lätt med buss till spännande utflyktsmål som Beddinge, Albäcksskogen med mera.

Närmaste skolor i närheten är Lillevångskolan och Ljunggrenska skolan.

Öppettider

Förskolans möjliga öppettid är mellan 6.15–18.30. Faktisk öppettid utgår från barnens schema. Vi öppnar på avdelning Carl, klockan 07.30 går alla barn och pedagoger in till sin respektive avdelning. Cirka 16.30 samlas vi på avdelning Carl och där är vi tillsammans fram till att förskolan stänger.

Under jul- och sommarsemester är våra förskolor i rektorsområdet sammanslagna med Prästkragen och Högalids förskola. Vi är då på Ajgeldingerska Villan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?