Pedagogisk omsorg 1-5 år

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs av dagbarnvårdare i deras eget hem.

Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten som ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära. Barnen vistas i hemmiljö och minst en dag per vecka träffas alla barn och dagbarnvårdare för att lära känna varandra.

Dagbarnvårdarna har ett avbytarsystem vid sjukdom och ledighet.

Ansökan till familjedaghem görs via IST förskola och fritidshem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?