Ansök eller säg upp plats

Ansökan om plats till förskola, pedagogisk omsorg eller uppsägning av plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via IST förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning.

Ansökan om plats på förskola/familjedaghem 1 – 5 år

Ansökan till förskola och familjedaghem får göras så fort behovet är känt eller senast fyra månader före behov av plats. Önskat placeringsdatum kan tidigast anges till det datum barnet fyller ett år.

Vårdnadshavare anger önskemål om placering. Önskemål, minst 3 och upp till 6 alternativ, rangordnas. Önskas endast en bestämd förskola lämnas ingen garanti för plats inom fyra månader.

Önskar ni omsorg på obekväm arbetstid kan vi erbjuda det på Gertrudsgårdens förskola. För mer information, se sidan Förskolor - Gertrudsgårdens förskola.

Önskar ni fristående förskola görs anmälan direkt till respektive fristående förskola, se sidan Förskolor - övriga förskolor.

Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter ansökan om inte ett senare datum önskas.

Det datum kommunen mottar ansökan registreras som ansökningsdatum.

Önskat placeringsdatum= det datum man börjar arbeta/studera/ställs till arbetsmarknadens förfogande.

Placeringar i förskola/pedagogisk omsorg görs enligt följande prioriteringsordning:

1. Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § skollagen
2. Syskon för omplacering till förskola/pedagogisk omsorg där annat syskon är inskrivet
3. Syskon för placering till förskola/pedagogisk omsorg där annat syskon är inskrivet
4. Barn som redan är placerade, men önskar omplacering
5. Övriga barn enligt önskat placeringsdatum, kötid och födelsedatum. Om fler barn vill börja samtidigt har barn med tidigast ansökningsdatum företräde. Om fler barn dessutom har samma ansökningsdatum har barn som är äldst företräde.

Barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter anmälan om inte ett senare datum önskas. Du tackar ja eller nej till erbjudandet inom en viss tid via IST förskola och fritidshem. Där lämnar du även ditt barns schema samt uppgifter om hushållets gemensamma inkomster.

Om du inte har hört av dig inom angiven tid finns det risk för att du kan förlora din placering.

Placeringar under juni och juli görs endast i undantagsfall p.g.a. sammanslagningar dels mellan förskolor dels mellan avdelningar. Vid behov av placering under juni och juli ombedes du vänligen kontakta administratör.

Ansökan om omplacering

Görs genom ny ansökan om plats på förskola. Ansökan om plats på förskola görs via IST förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Omplacering sker så fort plats finns ledig på önskad förskola och efter önskat placeringsdatum.

Om du ställt ditt barn i omplaceringskön och du ångrar dig ska detta omgående meddelas administratör annars finns det risk för att du kan förlora din nuvarande placering.

Anmälan till fritidshemsplats

Anmälan till fritidshemsplats görs så snart behov finns på den skola ditt barn är inskrivet.

I Trelleborg finns ingen automatisk övergång mellan förskola och förskoleklass/fritidshem. De föräldrar som önskar plats på fritidshem när barnet börjar förskoleklass måste anmäla detta. Anmälan görs i samband med att svarskortet till förskoleklass fylls i och skickas in. När omsorgsbehovet upphör kan platsen sägas upp i annat fall avslutas platsen automatiskt när barnet övergår till förskoleklass. fem veckors uppsägningstid gäller.

Uppsägning av plats på förskola och fritidshem

Fem veckors uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum.

Vid delad faktura måste båda vårdnadshavare säga upp platsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?