Vilka regler gäller om vårdnadshavarna är separerade?

Om den retroaktiva avgiftskontrollen visar att vårdnadshavarna/hushållet har betalat för låg avgift:
Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad. Bildningsförvaltningen fakturerar bara räkningsmottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig.

Om den retroaktiva avgiftskontrollen visar att vårdnadshavarna/hushållet har betalat för hög avgift:
Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att få återbetalningen. Återbetalningen fördelas inte på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela pengarna mellan sig.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?