Varför gör Trelleborgs kommun en avgiftskontroll som grundar sig på inkomstuppgifter från hushållen nästan två år tillbaka i tiden?

Inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga för Trelleborgs kommun/bildningsförvaltningen att hämta först två år efter aktuellt inkomstår, till exempel kan uppgifterna för inkomståret 2018 tidigast hämtas i början av 2020

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?