Vad räknas som inkomst?

De inkomster som du vanligtvis ska räkna med är skattepliktiga inkomster från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Exempel på inkomster är:

  • Lön och andra ersättningar vid anställning
  • Arvoden
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Stipendier
  • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?