Skolpsykolog

Skolpsykologens viktigaste uppgifter är att främja elevernas hälsa och bidra till en bra lärandemiljö.

Skolpsykologens kunskap har sin tyngdpunkt i utvecklingspsykologin och samspelet mellan människor i familj, grupper och organisationer. Barnet, dess utveckling, behov och lärande är alltid i fokus för arbetet i skolan.

Skolpsykologen arbetar främst med att handleda skolans personal men också genom att utreda enskilda elevers svårigheter i situationer då man behöver mer information för att komma vidare i det pedagogiska arbetet. Skolpsykologen kan bidra med kunskap i fortbildning och utvecklingsarbete.

En av psykologtjänsterna inom elevhälsan är i dagsläget riktad mot förskola, barn i åldrarna 1-5 år. Arbetet bedrivs konsultativt mot arbetslag. De får stöd i sitt arbete med lek och samspelsprocesser i barngruppen. Förskolepsykologen gör inte utvecklingsbedömningar och diagnostik av enskilda barn, det sker inom barnhälsovården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?