Dataskyddsförordningen, GDPR

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen, förkortad GDPR - General Data Protection Regulation, att ersätta den svenska personuppgiftslagen, PuL. Med dataskyddsförordningen stärks det personliga integritetsskyddet och ställer högre krav på myndigheter, organisationer och företags behandling av personuppgifter.

Så här arbetar vi

Inom bildningsförvaltningen pågår just nu ett omfattande arbete med förberedelser inför att den nya lagen träder i kraft. Arbetet, som sker i projektform, har ett tydligt uppsatt mål att all behandling av personuppgifter inom bildningsnämnden ska ske i enlighet med och uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen. Insatserna som genomförs består bland annat av utbildning för medarbetare, kartläggning över vilka personuppgifter som behandlas idag och en översyn av våra rutiner när vi behandlar personuppgifter.

Dataskyddsfördningen och skolan

Nedan har vi sammanställt vanliga frågor och svar kring dataskyddsförordningen. Här kan du får mer information om hur dataskyddsförordningen påverkar behandlingen av personuppgifter i våra verksamheter. Informationen uppdateras löpande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?