Utbildningar

Centrala stödorganisationen (CSO) erbjuder kompetensutvecklingsinsatser i form av föreläsningar, workshops samt studiecirklar som riktar sig mot verksamheter under bildningsförvaltningen.

Kompetensutvecklingen syftar till att:

  • öka kompetensen hos personalen i de olika verksamheterna
  • sprida kunskaper om olika evidensbaserade metoder samt förhållningssätt
  • stödja inkluderande lärmiljöer
  • verka för hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • skapa möjlighet till samarbete mellan och inom yrkesgrupper
  • ge ökad möjlighet för nätverkande och utbyte mellan deltagarna

Öppna föreläsningar

De öppna föreläsningarna genomförs vid bestämda datum. En del ges vid flera tillfällen för att så många som möjligt ska ges möjlighet att närvara. Anmälan krävs eftersom lokalen begränsar antalet deltagare. Vissa öppna föreläsningar kan hållas ute i verksamheterna för arbetslag, ledningsgrupp eller all personal på förskola och skola.

Bokningsbara utbildningstillfälle

Utifrån behov på respektive förskola eller skola kan vi utforma de bokningsbara föreläsningarna i det format som är bäst lämpat t.ex föreläsning, workshop och/eller studiecirkel. Insatsen kan exempelvis ges i ett arbetslag eller för all personal i verksamheten.

Utbildningsutbud

Det aktuella utbildningsutbudet hittar du i dokumentet nedan. Observera att innehållet kan komma att revideras efterhand.

Utbildningsutbud VT19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?