MIK- och IKT-pedagogik

Under Central stödorganisation jobbar två IKT- och mediepedagoger med att utveckla skolledningars, pedagogers och elevers kompetens i frågor som kretsar kring digital teknik och medier. Vi erbjuder handledning och utbildningar och inspirerar och omvärldsbevakar. Verksamheten var innan en del av AV-Media.

Vad gör vi?

Vår verksamhet vilar på två ben, det ena är att understödja och inspirera kring IKT i skolan, det vill säga hur man kan jobba med datorer, lärplattor och digitala tjänster för att fördjupa, förstärka och variera undervisningen. Det andra är MIK, medie- och informationskunnighet, det vill säga allt som rör informationssökning, källkritik, sökkritik, film, digitala medier och nätkunskap, färdigheter som har fått en stark position i grund- och gymnasieskolans reviderade läroplan. Vi jobbar över hela spannet från förskola till vuxenutbildning.

Resurser

  • Vi samlar resurser, inspiration och omvärldsbevakning i vår blogg Pedagog Trelleborg, besök oss gärna!
  • Inför införandet av grund- och gymnasieskolans reviderade läroplan med skrivelser kring digitalisering och MIK satte vi samman ett extensivt stödmaterial. Välkomna till Digitala Skolan - Läroplan 2018.
  • Följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet och få tips och bli inspirerad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?