AV-Media Trelleborg

AV-Media är bildningsförvaltningens pedagogiska och tekniska medieresurs. Vi erbjuder utbildningar och stöd kring medier och teknik för pedagoger i Trelleborgs kommun.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (LGR 11, kap 2.2)

AV-Media erbjuder ljud- och bild-läromedel, film och bedriver utbildningsverksamhet för pedagoger inom film, media och IKT-pedagogik.

Pedagog Trelleborg

AV-Media presenterar stolt Pedagog Trelleborg, en blogg för pedagoger och andra aktiva i Trelleborgs skolor. Bloggen är ett samarbetsprojekt mellan AV-Media, Skoldatateket, Skolobibliotekariepoolen och systemavdelningen.

AV Medias resursbank

AV-Media Trelleborg har samlat ihop digitala lärresurser i form av länkar, appar och filmtips som vi på ett eller annat sätt tror kan vara användbara i er undervisning. Resurserna är sorterade efter ämnesområde, tema och passande ålder men man bör ha i åtanke att resultatet per automatik blir godtyckligt så kolla gärna närliggande kategorier!

Har du tips på bra länkar, appar eller filmer så kontakta oss gärna! Meningen är att det ska vara en levande resurs som används och uppdateras.

Vår verksamhet

Vår verksamhet vilar på tre ben: Film/media, teknik och IKT-pedagogik i skolan. Inom dagens skola är dessa tre ben självklara verktyg för att öka måluppfyllelsen, trivseln och engagemanget i skolan. Några exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Kursverksamhet inom film och media i skolan
  • Inspirationsföreläsningar kring teknik och IKT-pedagogik
  • Filmförslag som passar ert tema eller arbetsområde
  • Inköpsförslag och hjälp kring teknik
  • Smartboard-stöd och hjälp
  • Utbildningar om lärplattor i skolan
  • Låna en IKT-pedagog
  • Omvärldsbevakning
  • Förslag på öppna digitala resurser (OER)

Kontakta oss gärna om ni har frågor och önskemål. Våra tjänster är kostnadsfria för pedagoger inom Trelleborgs kommun. Du kan läsa mer om våra verksamheter genom att klicka på länkarna till vänster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?