Nyheter med etiketten "Friluftsliv"

  • Hundrast i Generationsparken

    Rastsugna hundar.

    En trelleborgare vill se att kommunen anlägga hundrastgårdar i Generationsparken i Parken och vid gamla tennisbanorna vid Vångavallen. I Parken finns redan en gräsplan som bara behöver kompletteras med grind och staket, skriver hon, medan de gamla tennisbanorna redan är inhägnade.