Trelleborgs kommun sätter in åtgärder för att stötta lokala företag

Publicerad:

Trelleborgs kommun sätter in ett antal åtgärder för att underlätta för de företag som drabbats i spåren av coronaviruset och covid-19.

Trelleborgs kommun sätter nu in ett åtgärdspaket för att stötta det lokala näringslivet.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs kommun sätter nu in ett åtgärdspaket för att stötta det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott* tog under dagen beslut om ett åtgärdspaket som ska stötta de lokala företagen i en tuff tid.

- Trelleborg måste trots restriktioner i Sverige fortsätta att leva - och vi som inte är i någon riskgrupp måste våga delta i samhället på ett ansvarsfullt sätt. Det är därför av yttersta vikt att samhället, såväl stat som kommun gör vad vi kan för att underlätta för näringslivet, så att vi står redo att möta framtiden när det här är över, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

I förra veckan gick Trelleborgs kommun ut med en enkät till det lokala näringslivet för att få en samlad bild av vilka effekter företagarna har sett och vad man behöver för stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Responsen på enkäten blev omedelbar och många delade med sig av sina erfarenheter och tankar inför framtiden.

- Det har varit en mycket bra uppslutning och vi tackar alla som har svarat! Åtgärderna som har tagits fram av kommunledningsgruppen under helgen är i linje med vad näringslivet har efterfrågat. Jag är stolt över hur organisationen fungerar, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

Åtgärdspaketet för näringslivet i Trelleborgs innebär bland annat att kommunen avsätter 5 miljoner kronor för riktade insatser. Andra insater är slopade parkeringsavgifter för att gynna den lokala handeln, förändringar i betalningsvillkoren för fakturor både till och från kommunen och en förstärkning av företagslotsen.

Kommunen kommer också att stödja lokala företag genom att ge bort Citykortet i julklapp till samtliga anställda och subventionera skolluncher för gymnasieelever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun.

*I kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 mars 2020: Mikael Rubin (M), Erik Lundström (KD), Lennart Höckert (S), Helmuth Petersén (SD) och Christer Dahlberg (SÖS).

Trelleborgs kommuns åtgärdspaket för näringslivet:

Parkering

 • Parkeringstiden på kommunala parkeringar förlängs och parkeringsavgifter tas bort till och med den 31 december 2020. Privata parkeringar uppmanas att göra på samma sätt.

Fakturor

 • På fakturor från Trelleborgs kommun till externa leverantörer förlängs tiden för förfallodatum.
 • På fakturor från externa leverantörer till Trelleborgs kommun förkortas tiden för förfallodatum.
 • Extern upplåning tidigareläggs.
 • Kostnaden för genomförd myndighetsutövning hos näringslivet senareläggs.

Uteserveringar och torghandel

 • Trelleborgs kommun ska bistå och samverka med Polismyndigheten för att näringsidkare snarast ska kunna öppna uteserveringar och torghandel med utökade öppettider.
 • Avgiftsfri och tidsbegränsad torghandel och uteservering i kommunens alla orter.

Bokningar och inköp

 • Förvaltningar tidigarelägger om möjligt planerade inköp, dock inte i lagerskapande syfte.
 • Beställning av underhållsarbeten och andra beställningar tidigareläggs.
 • Trelleborgs kommun ska om möjligt boka om planerad verksamhet istället för att boka av.
 • Trelleborgs kommun ska boka och betala 30 procent av kostnaden i förväg för evenemang under hösten.
 • Trelleborgs kommun delar ut Citykortet som årets julklapp till samtliga anställda (till ett värde av 400kr).
 • Trelleborgs kommuns verksamheter genomför stabsmöten eller ledningsmöten på olika konferenscentra gång för gång.

Reserverar medel för riktade insatser

 • Trelleborgs kommun reserverar medel på upp till 5 miljoner kronor för att bistå bland annat det lokala näringslivet.

Företagslots

 • Trelleborgs kommuns företagslots förstärks för att kunna ge rådgivning i frågor gentemot näringslivet.

Subventionerade skolluncher för gymnasieelever

 • Ge gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen möjlighet att äta lunch på restauranger eller caféer i kommunen på Trelleborgs kommuns bekostnad under april och maj.
 • Ta fram beslutsunderlag för att från höstterminens start införa möjligheten för alla elever på gymnasiet att välja om man vill äta i skolan eller på restaurang. Valet görs en gång per läsår.

Övrigt

 • Trelleborgs kommun ska hjälpa till att sammanföra företag som behöver personal med företag som har övertaliga så att personal kan ”lånas över” till det behövande företaget. Anlita bemanningsföretag för uppgiften.
 • Trelleborgs kommun ska förhandla med lokala hotell om möjligheten att hyra hotell och konferensrum för kommunal verksamhet.
 • Riva DUX i april och få till stånd en ställplats för husbilar och husvagnar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?