Smygstart på Stadsmiljöprogrammet

Publicerad:

Med vår fina stadspark som startplats smyger vi igång det nya Stadsmiljöprogrammet. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt. Stadsmiljöprogrammet ska också ange riktningen för hur vår stad hanteras och förvaltas. Smygstarten av stadsmiljöprogrammet sker fredagen den 20 mars.

I smygstarten visar vi delar av stadsmiljöprogrammets teman möblering, grönska, konst och belysning. Vi har skapat ett antal punktvisa installationer i stadsparken, med accentfärgade bänkar, spännande effektbelysning i parkens grönska och också inifrån Axel Ebbes konsthall. Även några av Axel Ebbes konstverk kan ses i nytt, lekfullt ljus.

En kär ”återkomst” av stadsparkens egna säl Isak - som lekskulptur - kommer nu att kunna ses i parken.

Ta en promenad och upplev parken i nytt ljus!

Här kan du ladda ner karta som visar var installationerna finns. (PDF-dokument, 1,5 MB)

Tid och plats

Effektbelysningen tänds i Stadsparken i Trelleborg första gången vid mörkrets inbrott fredagen den 20 mars och sedan varje kväll fram till och med den 27 mars.

Bänkar och belysning

Ett inslag i stadsmiljöprogrammet är bänkar i en ny färgskala. Förutom att en del bänkar nu finns i ”trellborgsblått” lyser även andra så kallade accentfärger upp några av bänkarna i parken.

Parkchef Mark Huisman berättar om hur stadsmiljöprogrammet inpirerar till utformningen av kommunens parker och hur den påverkar omgivningen:

Det är alltid kul att visa upp vår fina stadspark. Installationerna i parken bidrar till att göra både parken och stadskärnan mer levande. Och en mer levande stadskärna ger en mer livskraftig stad. Lekskulpturen av sälen Isak kan nog bli populär!

Jimmy Bengtsson, belysningsingenjör, lägger till:

Accentbelysning av grönska, konst och byggnader i vårt stadsrum är väldigt effektfullt och kan ge kommuninvånarna en ny syn på staden. Ljus är en viktig del av hur en plats upplevs och i stadsmiljöprogrammets belysningsplan kommer det läggas en fin grund för hur denna belysning skall utformas. Belysningens estetiska värden är viktiga men även trygghet och trafiksäkerhet kommer vävas in på ett trevligt sätt.

Smakprov

Det vi nu visar upp och sätter lite fokus på i stadsparken, är smakprov på delar av stadsmiljöprogrammet som vi hoppas blir uppskattat. Det är en väldigt fin stadspark och stadskärna redan nu och det finns absolut goda förutsättningar för att både ta till vara det redan fina och även utveckla staden och åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt, säger Lena Borglund, stadsarkitekt i Trelleborg med stort fokus på stadsmiljön.

Bakgrund

Stadsmiljöprogram innebär att Trelleborg för första gången har ett samlat dokument som beskriver hur stadsmiljön i centrum ser ut idag samt visionerna för Trelleborgs centrala delar inför framtiden. Det är ett program som anger mål, strategier och konkreta åtgärder. Det aktuella förslaget till stadsmiljöprogram har nyligen varit ute på remiss.

Läs mer och se Stadsmiljöprogrammet i sin helhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?