Parkeringen vid Smygehuk detaljplaneras

Publicerad:

Smygehuk har mellan 250 000 och 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från området. Nu planläggs marken för parkeringsplatser till Sveriges sydligaste besöksmål. I förra veckan lades förslaget till detaljplan ut för samråd.

Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planområdet ligger strax väster om Smygehamn och omfattar cirka 1,9 hektar.

Planidén är att strukturera biltrafik, parkering och rörelse inom området samt markera och förstärka entrén och den södra udden. Området ska även innefatta faciliteter som till exempel toaletter, sopkärl och informationsskyltar.

Ordnad parkeringsplats

En effektiv och ordnad parkeringsplats till besöksmålet Smygehuk säkerställer tillgängligheten till området. Avgränsningen av planområdet grundar sig på naturliga förhållanden och tidigare sökta dispenser för strandskyddet. Området kantas av buskage, träd och höjdskillnader. Platsen samspelar med besöksmålets olika destinationer så som hamnen och Köpmansmagasinet.

Välkomnande entré

Lina Jönsson, planarkitekt på Trelleborgs kommun, berättar om tankarna med detaljplanen:

Vår förhoppning är att det blir en välkomnande entré till Sveriges sydligaste besöksmål där det syns att man har tagit tillvara på den befintliga miljön.

Samrådsmöte

Allmänheten inbjuds till samrådsmöte måndagen den 9 mars klockan 17.00-18.30 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg.

Samrådstiden pågår till den 24 mars, vilket är sista datum för inkommande av synpunkter på samrådsförslaget.

Klicka på länken för att läsa mer om detaljplanen och se handlingarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?