Ny plan- och bygglovstaxa

Publicerad:

Kommunfullmäktige har beslutat om ny plan- och bygglovstaxa från och med idag, tisdag den 3 mars. Förändringen av taxan innebär att den framöver ska vara timbaserad istället för ytbaserad. Plan- och bygglovstaxan är utformad efter Sveriges kommuner och regioners förslag till plan- och bygglovstaxa.

Den nya taxan ersätter delar av den tidigare taxan. Taxan för bygglov, anmälningsärenden, förhandsbesked samt mättjänster är uppdaterade.

Ska täcka kostnaderna

Syftet med taxan är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader, i de delar av verksamheten som taxan får omfatta. Taxeunderlaget är utformat så att kommunens kostnader i form av handläggningskostnad och nedlagd tid ska speglas i taxans avgifter i enlighet med 12 kap i Plan- och Bygglovslagen.

Läs mer om plan- och bygglovstaxan här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?