Nu ska Anderslöv växa

Publicerad:

I april startar arbetet med att bygga nya gator och gång- och cykelbanor i västra Anderslöv, söder om landsvägen. I det tidigare industriområdet ska det sedan byggas nya bostäder.

Markeringen på fotot visar det aktuella området i Anderslöv där bygget av nya gator och cykel- och gångvägar ska påbörjas inom kort.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Markeringen på fotot visar det aktuella området i Anderslöv där bygget av nya gator och cykel- och gångvägar ska påbörjas inom kort.

I augusti i fjor antog kommunen en ny detaljplan för området. Syftet med planen är att omvandla industriområdet till ett nytt bostadsområde som stärker Anderslöv som bostadsort, men även bidrar till utvecklingen av byns centrum.

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig karaktär. Planområdet ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus, och/eller enbostadshus. Den tillåter även centrumverksamheter vid väg 101.

Marken i området ägs av en privat aktör, men nu startar kommunen sin del av utvecklingen. Entreprenören VBA Syd har anlitats för att anlägga nya gator, gång-och cykelbanor, grönytor, planteringar och belysning. Företaget ska även bygga en VA-anläggning, fördröjningsmagasin samt flytta befintliga ledningar.

Första etappen av arbetet påbörjas i april och ska vara klart i september. Arbetet kommer främst att utföras måndag-fredag klockan 7-18.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?