Johanna Hallberg är Årets pedagog i Trelleborg 2020

Publicerad:

Idag fick Johanna Hallberg ta emot utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2020 av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M), förvaltningschef Ester Alavei och utbildningschef Sofia Henderup Larsson. Johanna Hallberg arbetar som fritidspedagog på Serresjöskolan.

Johanna Hallberg tar emot utmärkelsen Årets pedagog. Fån vänster rektor Anette Öhman, fritidspedagog Johanna Hallberg, utbildningschef Sofia Henderup Larsson, förvaltningschef Ester Alavei och bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Johanna Hallberg tar emot utmärkelsen Årets pedagog. Fån vänster rektor Anette Öhman, fritidspedagog Johanna Hallberg, utbildningschef Sofia Henderup Larsson, förvaltningschef Ester Alavei och bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M).

– Johanna Hallberg får utmärkelsen bland annat på grund av sitt genuina intresse för alla elever och för sitt stora engagemang i arbetet med en tillgänglig och inkluderande lärmiljö på Serresjöskolans fritidshem, säger Lars Mikkelä.

– Johanna har under sina år i Trelleborgs kommun utvecklat både sig själv, sina kollegor och Serresjöskolan genom det kollegiala lärandet. Hon handleder både enskilda pedagoger och hela avdelningar, men kan också själv vara den drivande kraften för att initiera och implementera nya arbetsmetoder på en avdelning, säger Anette Öhman, Serresjöskolans rektor.

Hur känns det att ha blivit utsedd till årets pedagog?

– Bara att bli nominerad till priset bland alla de fantastiska pedagoger som jobbar i Trelleborg var en ära. Att sedan vinna och på så vis bli uppmärksammad för jobbet man gör och tiden man lägger ner på att bli en bättre pedagog känns jättebra. För mig är det viktigt att inte bara förmiddagarna, utan även eftermiddagarna på skolan, blir en meningsfull tid för eleverna, säger Johanna Hallberg.

I motiveringen beskrivs ditt stora engagemang i arbetet med en tillgänglig och inkluderande lärmiljö på Serresjöskolans fritidshem. Hur tänker du kring detta?

– Jag ser till varje elevs individuella behov. Alla elever oavsett bakgrund och individuella förutsättningar ska kunna ta del av fritidshemmets och skolans verksamhet och få lika möjligheter att utvecklas, säger Johanna.

Exempel på ett arbetssätt kan vara att skapa tydliga strukturer och rutiner för eleverna. Johanna förklarar att hon blivit inspirerad efter att ha läst en bok som handlade om struktur för skolbarn på mellan- och högstadiet, men Johanna såg nyttan av att implementera detta arbetssätt även på fritidshemmet.

– Till exempel är det viktigt att dagen alltid startar på samma sätt och att eleverna förstår vad som förväntas av dem och vad de själva kan förvänta sig. Vi jobbar bland annat med bildstöd för att tydligt illustrera dagens aktiviteter. Detta har alla elever nytta av även om anpassningen i första hand kanske var avsedd som ett individuellt stöd. En tydlig och strukturerad start på dagen mår ju alla barn bra av, säger Johanna.

När Johanna får frågan om hur hon tror att eleverna skulle beskriva henne säger hon att de nog skulle svara att hon är kreativ och påhittig. Hon förklarar att hon direkt ger eleverna mycket tillit och på så vis också ganska snabbt får elevernas förtroende, vilket i sig blir en framgångsfaktor.

Just nu delar Johanna sitt arbete på fritidshemmet med rollen som "fritidshemsutvecklare", en kombination som hon tycker är väldigt rolig.

– Då får jag möjlighet att både inspirera och inspireras av kollegor samt jobba med elever. Jag vill inte släppa den tiden jag har på eftermiddagen med mina elever, för det är ofta där jag lär mig saker, säger Johanna.

Årets Pedagog i Trelleborg

Det är första gången som utmärkelsen Årets pedagog delas ut i Trelleborgs kommun. Syftet med utmärkelsen är att premiera och lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger som arbetar i Trelleborgs kommun. Rektor eller enhetschef på varje skola/förskola får nominera en kandidat; därefter utser bildningsnämnden Årets pedagog bland de nominerade kandidaterna. I utmärkelsen ingår även en prissumma på 5 000 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!