Intensiv period för medicinskt ansvarig sjuksköterska

Publicerad:

Eva-Marie Larsson har en nyckelroll inom kommunens vård- och omsorgsarbete i dessa tider. Mycket sätts på prov med anledning av coronaviruset.

Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har Eva-Marie Larsson mycket att hantera med anledning av coronaviruset.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Som medicinskt ansvarig sjuksköterska har Eva-Marie Larsson mycket att hantera med anledning av coronaviruset.

Dagarna är fyllda med arbetsuppgifter som har med coronaviruset att göra. Besöksförbud på särskilda boenden för äldre införs, vikten av att följa basala hygienrutiner betonas och tillgången på grundläggande material kontrolleras hela tiden.

Finns tydliga rutiner

- Jag känner mig trygg med att vi har väl upparbetade rutiner för hur vi i verksamheten arbetar med vårdhygien, smittspårning och att begränsa smittspridning. Däremot delar vi den bild som andra kommuner har med att det för tillfället är bekymmersamt med leveranser av diverse material, säger Eva-Marie Larsson.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har ett övergripande ansvar för att den som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

- Vi arbetar intensivt med coronasituationen. Vi följer direktiv från Vårdhygien Skåne och är med i nätverk med andra kommuner. Jag får en hel del frågor från vår personal och vi går löpande ut med information om hur vi arbetar i frågan. Vi påminner om våra befintliga rutiner och tar även upp utbildningsinsatser som kan göras, säger Eva-Marie Larsson.

Ett gemensamt ansvar

Alla har en roll att spela i rådande situation, menar hon.

- Det är oerhört viktigt att alla förstår och tar till sig av de rekommendationer som lämnas, att alla till exempel är noga med sin handhygien och respekterar det besöksförbud som vi infört på våra särskilda boenden för äldre. Besöksförbudet gäller även personer som i vanliga fall gör tillfälliga besök i verksamheten, till exempel frisörer, säger Eva-Marie Larsson.

E-utbildningar

I förra veckan meddelades att Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram e-utbildningar med anledning av coronaviruset. Utbildningspaketet riktar sig till all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

- Det är jättebra att vi kan komplettera med den här typen av nationella e-utbildningar. Sedan tidigare kan vår personal även gå Region Skånes e-utbildning om basala hygienrutiner och vårdhygien. Det är också bra att utbildningarna finns tillgängliga på nätet om vi hamnar i ett läge där mer oerfaren personal behöver stötta upp inom vård- och omsorgsverksamheten, säger Eva-Marie Larsson.

E-utbildning om covid-19

E-utbildning om basala hygienrutiner och vårdhygien

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?