Höjning av eltaxa skjuts fram – i syfte att stötta näringsverksamheter och medborgare

Publicerad:

Det beslut om taxehöjning av elnätstaxan som kommunfullmäktige helt nyligen tog i syfte att få ekonomin i den verksamheten i balans - skjuts fram. Detta är en av de åtgärderna kommunen gör för att stötta företag och medborgare under pågående coronapandemi. Beslutets togs av styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB.

Trelleborgs kommun har sedan 2015 investerat mer än 150 miljoner kronor i förstärkning av elnätet, både för att klara av framtida utbyggnad av Trelleborg och den ökade användningen av el, inte minst i transportsektorn. Samtidigt som elnätsverksamheten har gått med underskott i flera år har kommunen en av landets lägsta elnätsavgifter.

I februari 2020 tog kommunfullmäktige beslut om en taxehöjning för att få ekonomin i balans, samtidigt som det bör lyftas fram att Trelleborgs kommun trots höjningen kommer att ha en relativt låg elnätsavgift. Höjningen skulle gälla från och med 1 april. Nu skjuts höjningen alltså fram.

- Hur företags- och marknadsekonomiskt riktig denna höjning än må vara, så är det fel att genomföra den under rådande samhällssituation. Vi kommer därför att skjuta upp höjningen, för att på detta vis hjälpa näringsliv och medborgare i kommunen, säger Magnus Sahlin, VD för de kommunala bolagen Trelleborgs Elnät AB, Fjärrvärme AB och Stadsnät AB.

Framtida arbete

Framöver kommer de energirelaterade bolagen inom bolagskoncernen Trelleborgs Rådhus AB kunna hjälpa näringslivet i Trelleborg på fler sätt. Bolagen skall ställa om delar av sin verksamhet för att till exempel kunna hjälpa företag att sänka sina energikostnader och effektivisera sin energiförbrukning.

Syftet med bildandet av Trelleborgs Energi AB är att bidra till att Trelleborg blir Sveriges klimatsmartaste kommun. Energieffektivisering, digitalisering och närproducerad miljövänlig energi står högt upp på agendan för Trelleborgs Energi.

- För att hjälpa till i Trelleborg under rådande situation accelererar vi våra ansträngningar att bidra till att lösa klimatkrisen globalt, avslutar Magnus Sahlin.

Beslutet togs av styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB bestående av Mikael Rubin (M), ordförande, Erik Lundström (KD), Helmuth Petersén (SD), vice ordförande, Lennart Höckert (S), adjungerad ledamot: Mariann Sjöström (C ) och suppleanter Göran Gärtner (M), Åke Svensson (KD).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?