Höjd risknivå för samhällsspridning av coronaviruset

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av coronaviruset till den högsta nivån. Trelleborgs kommun har beslutat att fortsatt följa nationella riktlinjer. Verksamheterna fortsätter som vanligt, men med direktivet att barn, elever och anställda som känner av ett eller flera symtom ska stanna hemma.

Beslutet fattades efter att Folkhälsomyndigheten nu uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Uppmaningen gäller både i arbetslivet, i privatlivet och för barn och elever i skola och förskola.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera. Folkhälsomyndigheten menar att även anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Trelleborgs kommun kommer vidare att följa regeringens beslut om att ställa in sammankomster med fler än 500 deltagare.

Bakgrund och mer information

Folkhälsomyndigheten meddelade den 10 mars att risknivån för samhällsspridning i Sverige har höjts till den högsta nivån. Det innebär att det nu är mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Trelleborgs kommun följer utvecklingen kontinuerligt. Läget kan förändras snabbt. Aktuell information om kommunens och andra myndigheters direktiv hittar du på www.trelleborg.se/corona.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!