Färre ledamöter och ärenden i kommunfullmäktige

Publicerad:

Medborgarförslag, äskande om medel för sanering och implementering av modell för att lyfta företagsklimatet var några av punkterna på dagordningen under kvällens fullmäktigemöte.

Sammanträdet var anpassat efter coronasituationen, bland annat genom ett minskat antal ledamöter och en kortare ärendelista.

Här är några av besluten från dagens möte:

  • Äskande om medel för sanering: Sanering ska påbörjas på fastigheterna Signalen 20 och delar av fastighet Signalen 19 (Övre och Stadsparkskvarteret) för att möjliggöra för bostadsbyggande. Arbetet kan påbörjas 2020 och ska finansieras bland annat av kommunstyrelsens exploateringsbudget. Delfinansiering sker genom stadsbidrag.
  • Strategi för lokalförsörjning: Syftet är att ge en helhetsbild över kommunens totala nyttjande av lokaler och de behov som kärnverksamheterna har. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delrapporten och valde att skjuta fram ärendet i övrigt till kommande sammanträde.
  • Implementera Rättviksmodellen: Utredning har gjorts för att undersöka möjligheterna att implementera Rättviksmodellen i syfte att lyfta företagsklimatet i kommunen. Arbetsmarknadsförvaltningen, som ansvarar för näringslivsfrågorna, pekar på att modellen möjliggör minskat regelkrångel och minskad byråkrati, bättre förutsättningar till företagande och extra fokus på rådgivning. Kommunfullmäktige beslutade att ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Medborgarförslag

På dagordningen fanns även två medborgarförslag:

  • Det ena handlade om införande av en kommunapp, vars syfte uppges vara att erbjuda invånarna viktig och intressant information samt underlätta och främja dialogen mellan kommunen och invånarna. Medborgarförslaget fick 192 röster under omröstningsperioden. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska svara på medborgarförslaget.
  • Det andra handlade om att förlänga cykelvägen som går parallellt längs väg 9 vid Strandbyn. Önskemålet är att cykelvägen ska fortsätta så att den sträcker sig hela vägen till busshållplatsen. Medborgarförslaget fick 61 röster under omröstningsperioden. Kommunfullmäktige beslutade att teknisk servicenämnd ska svara på medborgarförslaget.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?