Allmogevägen byggs om inför förtätning

Publicerad:

Snart påbörjas arbetet med att bygga om Allmogevägen. I området ska det sedan byggas bland annat förskola och gym.

Plankartan visar hur området kan rymma bostäder, verksamhetslokaler och förskola.  BC står för bostäder och centrumverksamhet. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för bostäder och blandade funktioner.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Plankartan visar hur området kan rymma bostäder, verksamhetslokaler och förskola. BC står för bostäder och centrumverksamhet. Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för bostäder och blandade funktioner.

En ny detaljplan för området antogs i fjor. Planen gör det möjligt att bygga både förskola, bostäder och verksamhetslokaler på platsen. Det aktuella området ligger i de östra delarna av centrala Trelleborg mellan Engelbrektsgatan, Allmogevägen och Pilevallskolan. Tanken är att en framtida förskola i området ska fungera tillsammans med Pilevallskolan.

Nu har Trelleborgs kommun gått vidare med utvecklingen av området genom att anlita entreprenören Jonab som ska göra anläggningsarbetet på platsen. Uppdraget är att smalna av Allmogevägen, bygga en ny gång- och cykelväg samt ställa i ordning grönytor och planteringar. Även VA-anläggning, belysning och ledningsflytt ingår.

Första etappen av arbetet ska vara klar i höst. Arbetet kommer i första hand att utföras på vardagar.

Detaljplanen för området.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?