Minimera riskerna vid hantering av desinfektionssprit

Publicerad:

Desinfektionssprit, exempelvis handsprit och ytdesinfektion, är extremt brandfarliga och måste hanteras på särskilt sätt. Räddningstjänsten har därför tagit fram en anvisning om hur desinfektionssprit ska hanteras i samband med coronapandemin.

Förutom kommunala verksamheter berörs även företag av anvisningen.

Om den sammanlagda mängden överstiger 100 liter kan det finnas krav på tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Ett tillstånd som enbart omfattar desinfektionssprit kommer att vara kostnadsfritt.

Verksamheter som vill veta mer eller behöver hjälp med hur desinfektionsspriten ska hanteras, kan få kostnadsfri rådgivning av räddningstjänsten.

Räddningstjänstens anvisning (PDF-dokument, 245 kB).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?