Välkommen på öppet hus om ringväg och hamninfart

Publicerad:

Imorgon, torsdag, är det dags för öppet hus om de planerade vägarna östlig ringväg och östlig hamninfart. Under tre timmar finns chans att ställa frågor om detaljplanerna till kommunens representanter.

Öppet hus arrangeras i Parken, Trelleborg, torsdagen den 23 januari klockan 17-20. Tjänstepersoner, konsulter och politiker finns på plats vid olika ämnesstationer för att svara på frågor.

Det finns även möjlighet att träffa tjänstepersoner och ställa frågor om detaljplanerna under drop in-träffar i projektlokalen på Algatan 5 i Trelleborg. Lokalen är öppen:

  • Tisdag 28/1 kl 11-13
  • Torsdag 30/1 kl 17-19

Frågor om detaljplanerna kan också ställas via e-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se eller telefon: 0410-733000.

Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9 samt att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs hamn.

Ta del av detaljplanerna

Under hela samrådstiden kan du ta del av planhandlingarna på kommunens webbplats och på biblioteken i Trelleborgs stad, Anderslöv, Gislöv och bokbussen. I kundtjänst på Rådhuset i Trelleborg finns blädderex av planhandlingarna.

En del av Kuststad 2025

Detaljplanerna är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?